Close

Aylık Arşiv: Ocak 2018

HUKUK SAVAŞLARI

Demokratik sistemlerin vazgeçilmezi olan hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak devletin en temel vazifelerinden birisi, vatandaşlarının temel hak ve hürriyetlerine saygı göstermek ve onları güvence altına almaktır. Anayasa md.2 de belirtildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir. Buna karşın ülkemizde son yıllarda yaşanan hadiseler, yargı sistemine de […]

Devamını Oku

SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUK ESASLARI ve ZMMS’ de ANAYASAYA AYKIRILIK SORUNU

Giriş Bilindiği üzere bir motorlu aracın işletilmesi sırasında 3.kişilere vermiş olduğu zararlar sebebiyle sürücü, işleten ve sigorta şirketlerinin genişletilmiş bir sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sorumluluğun sebebi özetle endüstrinin gelişmesi ile birlikte meydana gelen tehlikeye katlanılması gerektiği fikridir. Zira modern sigortacılığın doğuşuna deniz, kara sigortacılığına yangın, kaza sigortacılığına tren kazalarına ilişkin bireysel […]

Devamını Oku