Adalet Mülkün Temelidir… 

Bir vatan toprağı üzerinde yaşayan insanlar üzerindeki egemenlik hakkını kullanma yetkisini elinde bulunduran teşkilatlı yapıya Devlet denir. Devlet bu yetkiyi kullanırken çeşitli organları vasıtası ile hareket eder. Bu organlar Yasama Organı, Yürütme Organı ve Yargı Organıdır.
Devlet şekillerine göre bu organların kullanımı ve etkileşimleri farkılık arz etse de en önemli nokta bu kuvvetler yani organlar içinde Yargının diğer organlarla olan ilişkisidir. Yargı eğer diğer kuvvetlerin baskısı ve etkisi altında ise, yani Yargı diğer kuvvetleri denetleyemiyor ise ne Yargı Bağımsızlığı ne de Yargı Tarafsızlığı ilkelerinden söz etmek mümkün değildir.
Böyle bir devlet ise istediği kadar güçlü olsun sonunda çökmeye mahkum olacaktır. Zira bu toplumlarda mazlumun değil güçlünün hukuku egemen olacak, hukuk devleti ilkesinin yerini polis devleti alacaktır. Hakkını adil şekilde alamayan vatandaş ise devlet yerine illegal yollara başvuracak, toplumda suç oranları ve suçlu oranı artacak ve bir süre sonra toplum kaosa sürüklenecektir.
Bu nedenle toplumda en önemli ilkelerden biri de şudur ki Yargı Bağımsız ve Tarafsız ve Denetleyici olmalıdır.
İşte bu nedenle Adalet Mülkün yani Devletin Temelidir…
Av.U.ŞİMŞEK