Alkollü trafik kazalarında sigorta 

Alkollü trafik kazalarında çoğu zaman sigorta şirketleri tarafından sürücünün alkollü olduğundan bahisle hasarın teminat dışı kaldığı belirtilerek ödeme yapılmamaktadır.
Ancak Yüksek Mahkeme kararları ile artık bu duruma son verilmiştir.
Yargıtay kararlarında artık kazanın sırf alkolün etkisi ile mi meydana geldiği sorusuna cevap aranmakta, eğer bu hususta alkol tali nitelik arz ediyorsa yani alkol kaza sebebi değilse sigorta ödeme mükellefiyetinden kurtulamamaktadır.
Ayrıca bu konudaki ispat yükü de iddia sahibi sigorta şirketine aittir.
Yüksek Mahkeme “O halde, zararın teminat dışı kalabilmesi için kazanın meydana geliş şekli itibariyle sürücünün salt (münhasıran) alkolün etkisi altında kaza yapmış olması gerekmektedir. Diğer bir anlatımla sürücünün alkollü olması tek başına hasarın teminat dışı kalmasını gerektirmez. Üstelik, böyle bir durumda hasarın teminat dışı kaldığının ispat yükü TTK’nun 1281. maddesi hükmü gereğince sigortacıya düşmektedir.” şeklindeki kararı ile konuyu özetlemektedir.