HUKUK SAVAŞLARI

Demokratik sistemlerin vazgeçilmezi olan hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak devletin en temel vazifelerinden birisi, vatandaşlarının temel hak ve hürriyetlerine saygı göstermek ve onları güvence altına almaktır. Anayasa md.2 de belirtildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir. Buna karşın ülkemizde son yıllarda yaşanan hadiseler, yargı sistemine de sirayet etmiş ve maalesef vatandaşların… Okumaya devam et HUKUK SAVAŞLARI

BAŞKANLIK SİSTEMİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME

SN.TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’ NA; Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından hazırlanan ve Meclise sunularak genel itibariyle komisyonda kabul edilen Anayasa Değişikliği Teklifi Paketi 21 maddeden oluşmakla birlikte 2709 Sayılı 1982 Anayasamızı köklü şekilde değiştirecek hükümler ihtiva etmektedir. Anayasa bilindiği üzere kanunlar hiyerarşisinde en üstte yer alması itibariyle tüm hukuk nizamını baştan aşağı etkiler yapıya sahip… Okumaya devam et BAŞKANLIK SİSTEMİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME