ADALETİN KANAYAN YARASI AF!

Kanunların amacı toplum içindeki sosyal hastalıkları teşhis ve tedavi etmektir. Bu yönü ile kanunu bir antibiyotiğe benzetebiliriz. Zaman zaman çıkarılan af yasalarının amacı ise topluma verilen bu antibiyotiklerin yan etkilerini gidermektir. İşte bir ilacın yan etkisini gidermek için bir diğer ilacı vücuda verirken ortaya maalesef başkaca yan etkilerin, zararlı etkilerin meydana gelmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu… Okumaya devam et ADALETİN KANAYAN YARASI AF!

FETÖ/PDY İDDİASI İLE YENİDEN YARGILANMA TALEBİNE RED!

Fetö/PDY soruşturmalarının en tehlikeli tarafı suistimale oldukça açık olmasıdır. Zira şüphelilerin örgütle olan bağlantılarını tespit etmek noktasında bazen çok somut deliller olduğu gibi bazen de çok soyut olgulardan hareket edilmektedir. İşte bu noktada en küçük ihbar, şikayet ve isnatlar insanlar için tehdit oluşturabilmektedir. Dolayısıyla kurunun yanında az da olsa yaşın yandığı olaylara tanıklık etmek mümkün… Okumaya devam et FETÖ/PDY İDDİASI İLE YENİDEN YARGILANMA TALEBİNE RED!

CEZA İNDİRİM YASASI ÇIKTI

671 Sayılı Olağanüstü Dönem KHK sı ile 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik yapılmıştır. YASADAN FAYDALANMA KOŞULLARI::: 1-İndirimden faydalanmak için ilk şart suçun 01.07.2016 tarihinden önce işlenmiş olmasıdır. 2-Diğer şart ise suçun kasten öldürme, nitelikli kasten yaralama, cinsel suçlar, özel hayatın gizliliğine karşı işlenen suçlar ve devlet aleyhine işlenen suçlar indirimden… Okumaya devam et CEZA İNDİRİM YASASI ÇIKTI

Ceza Affı Kapıda

Bu güne değin bir çok kez af söylentisi olmuş ancak boşa çıkmıştır. Ancak fetö/pdy soruşturması neticesinde binlerce kişinin tutuklanması ve hüküm giymesinin muhtemel oluşu gözetildiğinde kapsamlı bir ceza affının yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Zira ceza evlerine yazı gönderilerek af ile ilgili bir çalışma hazırlığı yapıldığı anlaşılmaktadır.Bilinmektedir ki ceza ve tutukevlerinde doluluk oranı şu anda bile… Okumaya devam et Ceza Affı Kapıda

ANAYASA MAHKEMESİNDEN CEZA KANUNUNA ÖNEMLİ İPTAL KARARI

Türk Ceza Kanununda Özel Hükümlerin düzenlendiği 2.Kitabının 6.Bölümünde 102 ila 105 maddelerinde Cinsel Dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar düzenlenmiştir. Kanunun 102. maddesinde yetişkinlere karşı gerçekleştirilen sarkıntılık ve cinsel saldırı suçları yaptırıma bağlanmış, 103. maddesinde ise çocuklara karşı gerçekleştirilen istismar fiilleri düzenlenmiş, 103.madde ile onbeş yaşından büyük ancak reşit olmamış çocuklarla rızaya dayalı ilişki hükme bağlanmış ve… Okumaya devam et ANAYASA MAHKEMESİNDEN CEZA KANUNUNA ÖNEMLİ İPTAL KARARI

Alkollü trafik kazalarında sigorta

Alkollü trafik kazalarında çoğu zaman sigorta şirketleri tarafından sürücünün alkollü olduğundan bahisle hasarın teminat dışı kaldığı belirtilerek ödeme yapılmamaktadır. Ancak Yüksek Mahkeme kararları ile artık bu duruma son verilmiştir. Yargıtay kararlarında artık kazanın sırf alkolün etkisi ile mi meydana geldiği sorusuna cevap aranmakta, eğer bu hususta alkol tali nitelik arz ediyorsa yani alkol kaza sebebi… Okumaya devam et Alkollü trafik kazalarında sigorta

ARTAN İŞÇİ ÇIKARMALARI ÜZERİNE

İş Kanunu’na t abi olan işçilere; 2016 yılı için Asgari Ücret bedeli bir önceki yıla göre %29,3 olarak arttırılmıştır. Bunun üzerine İşverenler birçok sebeple İşçilerin iş sözleşmelerini feshetme, ‘’giriş çıkış yapma’’ gibi yollara başvurmaya başlamıştır. Bu sebeplerle İşçiler açısından ciddi mağduriyetler doğmaktadır. Söz konusu mağduriyetlerin engellenmesi adına Şimşek Hukuk Bürosu olarak İşçilerimize Fesih Sebepleri, Sonuçları… Okumaya devam et ARTAN İŞÇİ ÇIKARMALARI ÜZERİNE

DENETİMLİ SERBESTLİK de süre 2020 yılına UZADI

Cezaevinde bulunan müvekkillerimiz ve yakınları tarafıdan son günlerde infaz rejiminde af, denetimli serbestlik süresi gibi konularda tarafımıza sıkça sorulan soruların cevaplarını gidermek adına kısa ve anlaşılır bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Bilindiği üzere suç işleyen bir kişi hakkında mahkeme tarafından hükmedilen ceza ile yatacağı ceza birbirinden farklıdır. Buna vatandaşlarımız “yatar” derler. Yani infaz hukukunda şahsın… Okumaya devam et DENETİMLİ SERBESTLİK de süre 2020 yılına UZADI

Adalet Mülkün Temelidir…

Bir vatan toprağı üzerinde yaşayan insanlar üzerindeki egemenlik hakkını kullanma yetkisini elinde bulunduran teşkilatlı yapıya Devlet denir. Devlet bu yetkiyi kullanırken çeşitli organları vasıtası ile hareket eder. Bu organlar Yasama Organı, Yürütme Organı ve Yargı Organıdır. Devlet şekillerine göre bu organların kullanımı ve etkileşimleri farkılık arz etse de en önemli nokta bu kuvvetler yani organlar… Okumaya devam et Adalet Mülkün Temelidir…