"AF&CEZA İNDİRİMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME"

Nasıl ki bazı ilaçlar, verildiği vücutta farklı tepkimelere yol açabiliyor ve bu nedenle önce bazı testlerin yapılması gerekiyor ise; Yasaların da uygulandığı toplumlara uyum sağlaması için toplumsal bir genel kabul görmesi son derece önemlidir. Aksi halde toplum tarafından kabul görmeyen yasalar fiilen kadük yani geçersiz hale gelir. Malum AF olarak bilinen yasa tasarısı toplumsal gündemi… Okumaya devam et "AF&CEZA İNDİRİMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME"

ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI SUÇUNDA EŞİTLİK/EŞİTSİZLİK SORUNU

  Bilindiği üzere kanunlar toplumun sosyal hastalıklarının şifası için geliştirilen ilaçlar gibidir. Toplumsal olarak da en hassas ve duyarlı olduğumuz noktalardan birini de cinsel suçlar teşkil etmektedir. Bu nedenle Türk Ceza Kanunumuzda cinsel suçlar konusunda toplumda yaşanan infialler sebebiyle pek çok kez değişikliğe gidilmiş ise de ihtiyaçlara bir türlü cevap verilememektedir. İnceleme konumuz TCK md.103/a… Okumaya devam et ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI SUÇUNDA EŞİTLİK/EŞİTSİZLİK SORUNU

 TERÖR ÖRGÜTÜ VE FETÖ/PDY ÖRGÜTÜNE ÜYELİK SUÇU AÇISINDAN HUKUKİ İNCELEME(TCK MD.220, 314, 3713 S.K.MD.1-3)

TCK md. 314 de Anayasal Düzene ve Devletin Güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek ile üye olmak suçları ile ilgili düzenleme yapılmıştır. TCK md.220 de genel olarak suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek suçu düzenlendiği halde, kanun hem suçun niteliği(Anayasal düzeni ihlal) hem de kullanılan araç ve gereç(silah) itibariyle burada ayrıca… Okumaya devam et  TERÖR ÖRGÜTÜ VE FETÖ/PDY ÖRGÜTÜNE ÜYELİK SUÇU AÇISINDAN HUKUKİ İNCELEME(TCK MD.220, 314, 3713 S.K.MD.1-3)

TÜRK CEZA KANUNUNDA 6763 S.K. ile YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE CİNSEL SUÇLAR

Cinsel suçlar ile ilgili olarak hatırlatmak gerekirse geçtiğimiz yıl Sivas 2.Ağır Ceza Mahkemesinin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi yaptığı inceleme sonucunda 5237 S.K.md.102-103 maddelerinde iptal kararları vermiş ve Meclise de bu konuda yasal düzenleme yapmak üzere süre tanıyarak iptal kararının yürürlüğünü 1 yıl sonrasına yani 11.12.2016 tarihine ertelenmiştir.(Konu ile ilgili yazımız için bkz. ANAYASA MAHKEMESİNDEN CEZA… Okumaya devam et TÜRK CEZA KANUNUNDA 6763 S.K. ile YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE CİNSEL SUÇLAR