SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUK ESASLARI ve ZMMS’ de ANAYASAYA AYKIRILIK SORUNU

Giriş Bilindiği üzere bir motorlu aracın işletilmesi sırasında 3.kişilere vermiş olduğu zararlar sebebiyle sürücü, işleten ve sigorta şirketlerinin genişletilmiş bir sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sorumluluğun sebebi özetle endüstrinin gelişmesi ile birlikte meydana gelen tehlikeye katlanılması gerektiği fikridir. Zira modern sigortacılığın doğuşuna deniz, kara sigortacılığına yangın, kaza sigortacılığına tren kazalarına ilişkin bireysel kazalar öncülük ederken, sanayinin gelişmesiyle… Okumaya devam et SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUK ESASLARI ve ZMMS’ de ANAYASAYA AYKIRILIK SORUNU