CEZA İNDİRİM YASASI ÇIKTI 

671 Sayılı Olağanüstü Dönem KHK sı ile 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik yapılmıştır.
YASADAN FAYDALANMA KOŞULLARI:::
1-İndirimden faydalanmak için ilk şart suçun 01.07.2016 tarihinden önce işlenmiş olmasıdır.
2-Diğer şart ise suçun kasten öldürme, nitelikli kasten yaralama, cinsel suçlar, özel hayatın gizliliğine karşı işlenen suçlar ve devlet aleyhine işlenen suçlar indirimden faydalanamayacaktır.
İNDİRİM ŞEKLİ:::
1- Koşulla Salıverme oranı 2/3 den 1/2 ye indirilmiştir.
2- Denetim süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarılmıştır.
ÖRNEK;
Yasada sayılan suçlar dışında 01.07.2016 tarihinden önce 01.06.2015 tarihinde işlediği bir suç nedeniyle hırsızlık nedeniyle 9 yıl ceza alan bir sanık;
-Yasa Öncesinde: 9*2/3=6-1= 5 yıl da tahliye olabilir iken,
-Yasa Sonrası: 9*1/2=4,5-2= 2,5 yıl da tahliye olacaktır.
Eleştiri:::
Yasada adam öldürme hatta yaralamanın nitelikli halleri kapsam dışı bırakıldığı halde, yağma gibi cebir tehdit içerikli suçların yasa kapsamında olması, kanaatimizce eşitlik ve genellik ilkeleri ile bağdaşmamaktadır.
Hayırlı Olaması Dileğiyle…