EVET AMA.. 

IMG_3738Türkiye, 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirdiğimiz halk oylaması ile başkanlık modeline geçişi öngören anayasa değişikliği paketini az bir farkla da olsa onaylamış bulunmaktadır.
Her şeyden önce referandum sonucu oluşan iradeye saygı duymak gerekmektedir. Aksi halde yeterince zedelenmiş olan milli birlik ve beraberliğimize zarar vermekten başka bir netice hasıl olmayacaktır. Unutulmamalıdır ki aynı geminin içinde yol almaktayız.
Diğer taraftan Milli bir değerlendirme olan referandumunun sonuçlarının tüm yönleri ile iyi analiz edilmesi gerekmektedir.
Türk Milleti halk oylaması sonucunda anayasa değişikliğine onay verirken aslen önemli bir ikaz da bulunmayı da ihmal etmemiştir.
Zira Türkiye’nin ana arteri olan İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde anayasa değişikliğine onay verilmediği gibi, yurt genelinde de oy oranları birbirine oldukça yakındır.
Bu durumun kanaatimce en önemli sonucu başkanlık süreci iyi işletilmez ve olumlu netice alınamaz ise, millet verdiği yetkiyi aynı şekilde geri alabileceğini açıkça göstermiştir.
Bu nedenle ne hükümetin elde edilen sonucu bir zafer, ne muhalefetin bunu bir kayıp olarak görmemesi gerekmektedir. Bilakis her iki tarafın da halkın sesini iyi duyması ve değerlendirmesi gerekmektedir.
Mühürsüz pusulaları Ve zarfları:
YSK tarafından özel filigran ile ayırt edilen oy pusulalarının, sandık kurulları tarafından mühürleme işlemi yapılmamasının oyların sıhhatine etki etmeyeceği, oyların geçerli olduğuna karar verilmiştir.
Karar bir açıdan doğru olup kanaatimizce netice eksik ve hatalıdır.
Zira mühürleme işlemi vatandaşın üzerine yüklenebilecek bir kusur olmayıp vatandaşlık hak Ve ödevi olan oy hakkının kendi kusuru dışında iptaline sebep olmaz.
Diğer yandan kanuna aykırı bu işlem sebebiyle kanaatimizce yapılacak işlem referandumun ilgili sandıklarda veya genelde gerçekleştiği tespit edilmişse tamamen yenilenmesidir.
Mühür olmayan pusula Ve zarfların Seçim Kanunu md.98 ve 101 gereği geçersiz olacağı belirtilmiş ise de bu durum eğer md.77 gereği seçim kurulunun ihmalinden kaynaklı yani seçmenin kusuru ve hilesi yoksa uygulanmaz.
Bu nedenle hukuki açıdan olması gereken ilgili sandık veya genelde referandumun yenilenmesidir.
Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda ise tahminimiz hayır oylarının evet oylarını geçebileceği yönündedir. Zira referandum sonucu evet ve hayır oylarının bu derece yakın çıkması hayır oylarında bir nebze daha olumlu hava estirebilecektir.
Sonuç:
Tüm bunların yanında en önemli husus ise vatandaş olarak kimseyi değer yargıları ve düşünceleri üzerinden suçlamadan, ayrışmadan-ötekileştirmeden, tarafsız yargıyı koruyup güçlendirmek ve saygı duymak suretiyle milli birlik ve bütünlüğümüzü muhafaza edebilmektir.
Bu duygu Ve düşüncelerle halk oylamasının milletimizin geleceği açısından her yönü ile hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.