Temel Değerlerimiz

Misyonumuz 

Toplum halinde yaşamın bir gereği olarak sosyal ilişkiler ve bunları düzenleyen kurallar ortaya çıkmıştır. Toplumu oluşturan bireyler ise örgütlenerek devletleri oluşturmuştur. HUKUK ise devlet, birey ve bunların birbirleri ve kendi arasında meydana gelen sosyal ilişkileri YAPTIRIM altına alan SOSYAL DÜZEN kurallarının bütünüdür. Toplumda vicdani adaletin tesis edilmesi, haksızlıkların önlenmesi ve devlet ötoritesinin sağlanması için hukuk kurallarının etkin şekilde uygulanması büyük önem taşır. Aksi halde sarsılan kamu düzeni kaosa yol açar ve oluşan boşluğun illegal yapılar tarafından istismar edilmesine yol açar. Hukuk kurallarının bel kemiğini teşkil eden kanunlar Devletin yasama organı tarafından çıkarılır ve bu kanunların uygulanması da yine devletin Yargı Teşkilatı eliyle sağlanır. Hukuk kurallarının etkin şekilde uygulanması hem kanunların toplum yapısına uygun yapılması hem de uygulayıcıların nitelikli olması ile mümkündür. Giderek artan sosyal ilişkiler, hukuki ilişkilerin de yoğun ve karmaşık hale gelmesine sebep olmaktadır. Mahkemeler ise bu yoğun iş yükü altında ezilmektedir. Avukatlık mesleği bu noktada büyük bir önem kazanmaktadır. İşte bu doğrultuda MİSYONUMUZ; Araştırmacı, Enerjik, Pozitif, Nitelikli, Kaliteli, Seviyeli, Donanımlı, Empatik, İnsan Odaklı, Maksimum fayda prensine dayalı, Pratik ve Akademik Gelişimi esas alan, Gelişen ve değişen hukuk sisteminde yenilikçi ve farklı bakış açılarıyla çözüme yönelik staretejiler geliştirebilen alışılmışın ötesinde bir hukuk hizmeti sunabilmektir.

Vizyonumuz 

Hukuk uygulamasında Avukat donanımlı olduğu kadar bilgisinin sunumunu da iyi yapabilmelidir. Bu da her zaman yeniliklere açık, araştırmacı ve hukuksal bakış açısı ile olaylara yaklaşabilmesinin yanında sosyal ilişkilerinin de kuvvetli olmasını gerekli kılmaktadır. Avukatı saygın kılan diğer bir husus da dürüstlüktür. Toplumdaki yanlış algının aksine avukatlık adaletin tesisine hizmet eden saygın bir meslektir. Avukatın vazifesi yalanı savunmak değil, müvekkilin hukuki haklarını üstün bakış açısı ile ortaya koyabilmektir. Unutulmamalıdır ki Hüküm, bir bakış açısından ibarettir. Bu açıklamalar ışığında; -Dürüstlük, -İyiniyet, -Güven, -Sadakat, -Şeffaflık, -Araştırmacılık, -Profesyonellik, -Hız ve Pratiklik, -Çözüm Odaklılık, -Katılımcılık, Vekalet ilişkilerimiz açısından ilke edinilmiştir. Adaletle Kalın.