İçindekiler

7242 S.K. İLE YAPILAN ÖNEMLİ İNFAZ DÜZENLEMELERİ
Kamuoyunda merakla beklenen ceza infaz yasasında ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun mecliste kabul edilmiş, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmiştir.
Konuyla ilgili müvekkillerimiz ve okurlarımızın merakını gidermek adına gelen talepler doğrultusunda hazırladığımız bu yazıda amaca yönelik olarak fazlaca teferruata girilmemiştir.
Genel olarak:
Bir suç işlendiğinde yargılama yapılır ve Mahkemece kurulan hüküm kesinleştikten sonra cezanın infazı aşamasına geçilir.
Cezası Kesinleşen Hükümlü;
-Kasıtlı bir suç işlemiş ancak 3 yıldan az ceza almış ise,
-Ya da taksirle bir suç işlemiş olup 5 yıldan az ceza almış ise(taksirle öldürme hariç),
-Veya Adli Para Cezası yâda İcra İflas suçlarından Disiplin Hapsine mahkûm olmuş ise,

Doğrudan açık ceza infaz kurumuna gönderilir.

Lakin hükümlünün cezası terör, örgüt, cinsel suç veya 10 yıl üzeri ise öncelikle şartlı tahliyeye hak kazanması gerekir ki bu nedenle önce Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilir.

Hükümlü ister doğrudan, ister önce kapalı ceza infaz kurumuna gönderilsin, cezanın tamamı infaz edilecektir. ANCAK hükümlünün işlediği suçun tür ve miktarına göre ceza infaz kurumunda geçirdiği süreleri İYİ HALLİ olarak geçirmesi halinde ŞARTLI TAHLİYE ve DENETİMLİ SERBESTLİK uygulamalarından faydalanması gündeme gelecektir.

ÖZETLE hükümlünün cezasının infaz sürecinde, denetimli serbestlik ve dolayısıyla şartlı tahliye uygulamalarına hak kazanabilmesi için açık ceza infaz kurumuna ayrılması gerekmektedir. Yapılan son düzenleme ile hükümlünün açık ceza evine ayrılma şartlarını taşıyor olması da bu bakımdan yeterli görülmüştür.

Şartlı Tahliye:
5275 Sayılı Ceza İnfaz Kanunumuzda son yapılan değişiklik öncesi genel olarak süreli bir hapis cezasına mahkûm olan hükümlünün, ŞARTLI TAHLİYE imkânından faydalanması için İYİ HALLİ olarak geçirmesi gereken süre 2/3 iken bu oran 1/2 ye DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR.
ANCAK Kasten öldürme (md. 81, 82 ve 83), Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama (md. 87, fıkra iki, bent d), İşkence (md. 94-95), eziyet (md. 96), Cinsel saldırı (md. 102, ikinci fıkra hariç), reşit olmayanla cinsel ilişki (md. 104, ikinci ve üçüncü fıkra hariç), cinsel taciz (md. 105), Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (md. 102, 103, 104 ve 105), Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (md. 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138), Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan hapis cezasına mahkûm olan çocuklar (madde 188), Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk (md. 326 ila 339), suç işlemek amacı ile örgüt kurma ve yönetme ya da örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlardan hüküm giyenler, TMK Kapsamında işlenen suçlardan hüküm giyen çocuklar, MİT Kanunu Kapsamında hüküm giyenler de bu SUÇLARDAN DOLAYI ALMIŞ OLDUKLARI CEZANIN 2/3 ÜNÜ ÇEKTİKTEN SONRA ŞARTLI TAHLİYEDEN FAYDALANABİLECEKTİR.
Şartlı Tahliye süresinin hesabında 15 yaşına kadar geçen 1 gün 2 gün olarak hesap edilecektir. Ancak Geçici Madde uyarınca 30.03.2020 öncesi işlenen suçlar açısından 15 yaşına kadar 1 gün 3 gün, 15-18 arası ise 1 gün 2 gün olarak hesaplanacaktır.

Denetimli Serbestlik:
Mevcut ve devam edecek hali hazırdaki düzenlemeye göre şartlı tahliyesine 1 yıl kalan hükümlünün cezasının Denetimli Serbestlik ile infazına karar verilmesi mümkündür.
Yapılan GEÇİCİ DÜZENLEME ile ise 30.03.2020 ÖNCESİ işlenen ve aşağıda BELİRTİLEN SUÇLAR DIŞINDA hüküm giymiş olan için BU SÜRE 1 YILDAN 3 YILA ÇIKARILMIŞTIR.
Anlaşılacağı üzere yapılan düzenleme “30 Mart 2020 sonrası işlenen suçlar VE öncesinde işlenen kasten öldürme suçları (md.81, 82 ve 83), üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (md. 87, fıkra iki, bent d), işkence suçu (madde 94 ve 95), eziyet suçu (madde 96), cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 104 ve 105), özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (madde 188) ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan Anayasal Düzene, Millete, Devletin Güvenliğine karşı suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren SUÇLARI KAPSAMAMAKTADIR.
NETİCE OLARAK;
-Şartlı tahliye oranı süreli hapis cezalarında genel olarak 2/3 den 1/2 ye düşürülmüş, ancak istisna suçlar da bu oran 2/3 olarak kabul edilmiştir. Yapılan bu düzenleme kalıcı niteliktedir.

Denetimli Serbestlikte ise yalnızca 30.03.2020 öncesi ve istisna suçlar dışında süre 3 yıla çıkarılmış, 30.03.2020 sonrası için ise genel uygulama 1 yıl olarak devam edecektir.
DEĞERLENDİRME: Yapılan düzenleme de suç tipleri açısından ayrım gözetilmesi hukuki açıdan eşitlik ilkesine aykırı olup, düzenlemenin ne toplumu ne de muhataplarını memnun bırakmayacağı, toplumsal huzura katkı sağlamayacağı kanaatindeyiz.(Gerekçe açısında lütfen bkz. https://www.hukukihaber.net/toplumsal-sucluluk-makale,6674.html)

Av. Uğur Şimşek

Hukuk Direktörü & Law Manager

2007 Yılında Denizli’de zamanın şartları ile kendi kurduğu mütevazi bir büroda mesleki faaliyetlerine başlayan Avukat Uğur Şimşek şimdilerde yine kurucusu olduğu, Denizli’nin en prestijli hukuk bürolarından birisi haline gelen, giderek bu alanda başarılarıyla kendinden söz ettiren Şimşek Hukuk Bürosu‘nun yöneticiliğini ve Ceza Hukuku Departman Sorumluluğunu üstlenmiş durumdadır.

Ofis Adresii

Şimşek Hukuk Bürosu

Saraylar Mh. Hastane Cd. No:20
Denizli, Türkiye.

Ceza Hukuku

Av. Uğur Şimşek

Ofis Adresii

Şimşek Hukuk Bürosu

Saraylar Mh. Hastane Cd. No:20
Denizli, Türkiye.