İçindekiler

Misyonumuz.

Toplum halinde yaşamın bir gereği olarak sosyal ilişkiler ve bunları düzenleyen kurallar ortaya çıkmıştır. Toplumu oluşturan bireyler ise örgütlenerek devletleri oluşturmuştur. HUKUK ise devlet, birey ve bunların birbirleri ve kendi arasında meydana gelen sosyal ilişkileri YAPTIRIM altına alan SOSYAL DÜZEN kurallarının bütünüdür. Toplumda vicdani adaletin tesis edilmesi, haksızlıkların önlenmesi ve devlet otoritesinin sağlanması için hukuk kurallarının etkin şekilde uygulanması büyük önem taşır. Aksi halde sarsılan kamu düzeni kaosa yol açar ve oluşan boşluğun illegal yapılar tarafından istismar edilmesine yol açar. Hukuk kurallarının bel kemiğini teşkil eden kanunlar Devletin yasama organı tarafından çıkarılır ve bu kanunların uygulanması da yine devletin Yargı Teşkilatı eliyle sağlanır. Hukuk kurallarının etkin şekilde uygulanması hem kanunların toplum yapısına uygun yapılması hem de uygulayıcıların nitelikli olması ile mümkündür. Giderek artan sosyal ilişkiler, hukuki ilişkilerin de yoğun ve karmaşık hale gelmesine sebep olmaktadır. Mahkemeler ise bu yoğun iş yükü altında ezilmektedir. Avukatlık mesleği bu noktada büyük bir önem kazanmaktadır. İşte bu doğrultuda MİSYONUMUZ; Araştırmacı, Enerjik, Pozitif, Nitelikli, Kaliteli, Seviyeli, Donanımlı, Empati Kabiliyetli, İnsan Odaklı, Maksimum fayda prensibine dayalı, Pratik ve Akademik Gelişimi esas alan, Gelişen ve değişen hukuk sisteminde yenilikçi ve farklı bakış açılarıyla çözüme yönelik stratejiler geliştirebilen alışılmışın ötesinde bir hukuk hizmeti sunabilmektir.

Vizyonumuz.

Hukuk uygulamasında Avukat donanımlı olduğu kadar bilgisinin sunumunu da iyi yapabilmelidir. Bu da her zaman yeniliklere açık, araştırmacı ve hukuksal bakış açısı ile olaylara yaklaşabilmesinin yanında sosyal ilişkilerinin de kuvvetli olmasını gerekli kılmaktadır. Avukatı saygın kılan diğer bir husus da dürüstlüktür. Toplumdaki yanlış algının aksine avukatlık adaletin tesisine hizmet eden saygın bir meslektir. Avukatın vazifesi yalanı savunmak değil, müvekkilin hukuki haklarını üstün bakış açısı ile ortaya koyabilmektir. Unutulmamalıdır ki Hüküm, bir bakış açısından ibarettir. Bu açıklamalar ışığında; -Dürüstlük, -İyi niyet, -Güven, -Sadakat, -Şeffaflık, -Araştırmacılık, -Profesyonellik, -Hız ve Pratiklik, -Çözüm Odaklılık, -Katılımcılık, Vekalet ilişkilerimiz açısından ilke edinilmiştir. Adaletle Kalın.

Av. Uğur Şimşek

Hukuk Direktörü & Law Manager

2007 Yılında Denizli’de zamanın şartları ile kendi kurduğu mütevazi bir büroda mesleki faaliyetlerine başlayan Avukat Uğur Şimşek şimdilerde yine kurucusu olduğu, Denizli’nin en prestijli hukuk bürolarından birisi haline gelen, giderek bu alanda başarılarıyla kendinden söz ettiren Şimşek Hukuk Bürosu‘nun yöneticiliğini ve Ceza Hukuku Departman Sorumluluğunu üstlenmiş durumdadır.

Ofis Adresii

Şimşek Hukuk Bürosu

Saraylar Mh. Hastane Cd. No:20
Denizli, Türkiye.

Ceza Hukuku

Av. Uğur Şimşek

Ofis Adresii

Şimşek Hukuk Bürosu

Saraylar Mh. Hastane Cd. No:20
Denizli, Türkiye.